CHIẾT XUẤT BÔNG

(CHIẾT XUẤT HẠT GOSSYPIUM HERBACEUM)

Cả da thường và da bị căng thẳng đều được hưởng lợi từ tác dụng làm dịu và tái tạo của chiết xuất bông. Nó chứa các axit béo giữ độ ẩm và bảo vệ lớp ngoài của da. Giống như vải, chiết xuất bông đặc biệt dễ chịu và êm dịu trên da. Đó là lý tưởng cho việc chăm sóc làn da nhạy cảm và bị kích thích.

Cây bông phân bố ở hơn 50 loài ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới và thuộc họ cẩm quỳ.